Novinky

26.01.2020
Drevené brikety sa svojimi vlastnosťami najviac ...
07.01.2020
Viete, že: ...
07.11.2019
Obnovenie/ udelenie Súhlasu so spracovaním...

Nachádzate sa tu

O nás

Spoločnosť Les, s.r.o., so sídlom v Trenčíne, vznikla 20. decembra 2000. Výrobná prevádzka a veľkosklad sa nachádza v Drietome, v areáli PDP Drietoma.

 
Od samého začiatku sa spoločnosť venuje najmä výrobe, predaju a distribúcii valcových brikiet z prevažne tvrdých drevín: EKOBRIKETY LES - VALCOVÉ: PLNÉ, S DIEROU, NOČNÉ A TEHLOVÉ;  a taktiež distribúcii peliet  A1, A2 (6 mm, 8 mm), štiepaného dreva a doplnkového sortimentu.
 
 
Ďalej sa spoločnosť zaoberá: 
 
  • Lesníckou projekčnou činnosťou 
  • Vypracovaním odborných analýz a stanovísk v oblasti lesníctva, životného prostredia a ekológie
  • Prenájmom lesov
  • Nákupom a predajom drevnej suroviny
  • Výrobou zelenej a technickej štiepky
  • Spracovaním drevných zvyškov po lesníckej a drevárskej výrobe pre potreby teplárenských a drevospracujúcich spoločností.
  • Vnútroštátnou a medzinárodnou dopravou lesovozmi
 
LES, s.r.o. v podtitule svojho loga používa slovné spojenie "zelená energia", ktoré je vyjadrením smerovania celej spoločnosti. 
 
Naším cieľom je pomôcť ľuďom používať EKOPALIVÁ LES a šetriť tak nielen vlastné peniaze a námahu vynakladanú na zabezpečenie tepla pre svoje domovy, ale aj životné prostredie a prírodu okolo nás.

 
 

Galéria: