Novinky

26.01.2020
Drevené brikety sa svojimi vlastnosťami najviac ...
07.01.2020
Viete, že: ...
07.11.2019
Obnovenie/ udelenie Súhlasu so spracovaním...

Nachádzate sa tu

Ostatné služby a produkty

LES, s.r.o. ,Trenčín sa okrem výroby a distribúcie ekopalív zaoberá: 
 

  • Lesníckou projekčnou činnosťou

  • Vypracovaním odborných analýz a stanovísk v oblasti lesníctva, životného prostredia a ekológie

  • Prenájmom lesov 

  • Nákupom a predajom drevnej suroviny

  • Výrobou zelenej a technickej štiepky

  • Spracovaniu drevných zvyškov po lesníckej a drevárskej výrobe pre potreby teplárenských a drevospracujúcich spoločností.

  • Vnútroštátnej a medzinárodnej doprave lesovozmi

 
Cena: 
dohodou na základe osobného jednania
Galéria: