Novinky

26.01.2020
Drevené brikety sa svojimi vlastnosťami najviac ...
07.01.2020
Viete, že: ...
07.11.2019
Obnovenie/ udelenie Súhlasu so spracovaním...

Nachádzate sa tu

EKOLOGICKÝ VÝROBOK / ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT/ PRODUIT ECOLOGIQUE

EKOLOGICKÝ VÝROBOK

VYROBENÉ Z DREVNEJ BIOMASY Z DOMÁCICH ZDROJOV.
Drevené ekologické brikety sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov, z drevnej biomasy, bez chemických prísad a bez lepidiel. Nedechtujú a nezanášajú komín a vykurovacie telesá.
 

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT

MADE FROM WOOD BIOMASS FROM DOMESTIC SOURCES.
Wood eco briquettes are made from renewable resources; from wood biomass, with no chemical additives and without adhesives. They are tar-free and do not clog the chimneys and heaters.
 

PRODUIT ÉCOLOGIQUE

LES BRIQUETTES SONT FAITES  DES RESSOURCES  RENOUVELABLES.

Cettes briquettes sont faites des ressources renouvelables sans les additifs chimiques et sans les colles. Cettes briquettes ne goudronnent pas et elles n`encrassent pas la cheminée.