Novinky

26.01.2020
Drevené brikety sa svojimi vlastnosťami najviac ...
07.01.2020
Viete, že: ...
07.11.2019
Obnovenie/ udelenie Súhlasu so spracovaním...

Nachádzate sa tu

CERTOP ISO 14001:2004 ... TÜV NORD 296/2012 ...

CERTOP ISO 14001:2004

Spoločnosť Certop, Dom pre certifikáciu produktov a systémov, s.r.o.
potvrdzuje, že spoločnosť LES, s.r.o. Trenčín v odbore Výroba ekologických palív - ekobrikiet spracovaním drevnej biomasy zaviedla a uplatňuje systém environmentálneho manažérstva vyhovujúci požiadavkám obsiahnutým v norme

Company Certop, House for Certification of Products and Systems Ltd.,
confirms that LES Ltd., Trencin is in the field of Green fuels production- Eco Briquettes and that it  has established and applied to their all activities an environmental management system  which complies with all  standard requirements when processing wood biomass.

  •  EN ISO 14001:2004
  •  EN ISO 90001:2008
  •  OHSAS 18001:2007

·        

Spoločnosť TÜV NORD CZECH - PROTOKOL č. 296/2012 / COMPANY TÜV NORD CZECH - PROTOCOL. N.296/2012

TUV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny, Brno previedli potrebnú sériu skúšok na vzorkách Palivo - biobrikety a vydali da 14. 09. 2012 Osvedčenie nasledovne: 
/ TUV NORD Czech, Ltd. , Laboratories and Testing , Brno performed all the necessary series of tests on samples of Fuel  Bio-briquettes and issued following certificates on the 14th of September 2012 :

Celková voda v pôvodnom stave/
The total water in the original condition                         7,510 %(m/m)
Popol v bezvodnom stave/ Ash in dry matter              0,940 %(m/m)
Výhrevnosť v pôvodnom stave/                                 17,410 MJ/kg
Calorific value of original state   

Síra v bezvodnom stave/ Sulphur in dry matter        0,080 %(m/m)
Chlór v bezvodnom stave/ Chlorine in dry matter    0,004 %(m/m)
Dusík v bezvodnom stave/ Nitrogen in dry matter   0,070 %(m/m)
Hustota častíc/ The particle density                            1,120 g/cm3
Rozmery/ Dimensions:     
       Dĺžka/ Length                                                               245 mm
       Priemer vonkajší/ Outer diameter                             98 mm
       Priemer vnútorný/ Internal diameter                        12 mm

 

Spoločnosť TÜV NORD CZECH - Certifikát: 36130349/1, ENplus ID-Nr. CZ 302

TUV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny, Brno potvrdzuje v súlade zo zmluvou s Klastrom Česká peleta, že BIOMAC Ing. Černý s.r.o. skladuje, predáva a dopravuje drevné pelety podľa noriem pre certifikáciu ENplus A1 a spĺňa požiadavky uvedené v Príručke pre certifikáciu drevných peliet pre účely vykurovania vydané European Pellet Council (EPC) pre skladovanie, predaj a dopravu drevných peliet.

Galéria: