Novinky

26.01.2020
Drevené brikety sa svojimi vlastnosťami najviac ...
07.01.2020
Viete, že: ...
07.11.2019
Obnovenie/ udelenie Súhlasu so spracovaním...

Nachádzate sa tu

VIETE BRIKETAMI KÚRIŤ?

Horia ako drevo, žhavia ako uhlie, ale bez množstva popola a prachu!

POSTUPUJTE NASLEDOVNE...

1.  Nasekajte 1 - 2 drevené brikety (podľa veľkosti ohniska) na cca 2 cm kolieska a zapáľte podpaľovačom. Nepotrebujete triesky ani iné podpaľovacie drevo.
 
2.  Nechajte nasekané kúsky drevených brikiet rovnomerne rozhorieť pri plnom prívode vzduchu tak dlho, až dosiahnete požadovanú teplotu kachlí (krbu, kotla...)
 
3.  Zostanú len krásne žeravé kúsky drevených brikiet a vykurovacie zariadenie je správne rozohriate. Rozhrňte rozžeravené kúsky drevených brikiet rovnomerne po celej ploche ohniska a úplne uzavrite prívod vzduchu.
 
4.  Podľa veľkosti ohniska naukladajte do žeravého základu 2-5 drevených brikiet nalámaných na polovice, ale nie doplna, lebo pri horení 1,5-násobne zväčšujú svoj objem..
 
5.  Drevené brikety začnú horieť plameňom po 5-20 minútach a ďalej horia (podľa druhu) aj niekoľko hodín a vydávajú potrebné teplo.
 
6.  Po dohorení plameňom začnú drevené brikety žeraviť podobne ako uhlie. Tento proces trvá opäť niekoľko hodín.
 
Ak proces 4. - 6,  prebieha pri plne uzavretom prívode vzduchu, zostanú drevené brikety počas horenia a žeravenia kompaktné, čím sa dosiahne požadovaný dlhodobý efekt výhrevnosti. Toto je správny spôsob, ako dosiahneme najefektívnejšie a najekonomickejšie využitie drevených brikiet.
 
Celý efekt je tiež závislý na veľkosti vykurovacieho média, ťahu komína a tlaku atmosférického vzduchu a predovšetkým na kvalite drevených brikiet. Len vysoko kvalitné drevené brikety Vám zabezpečia očakávaný komfort a teplo Vášho domova.
 
Venujte prosím tomuto procesu potrebnú pozornosť a sami objavíte optimálny variant kúrenia briketami pre Vaše kachle, kotol či krb.

Nezabudnite!
Je veľmi dôležité dosiahnuť žeravenie drevených brikiet bez prívodu vzduchu!

Zdroj: zc_biomac

 

KÚRTE  LEN  KVALITNÝMI  BRIKETAMI - EKOBRIKETAMI LES!

1.  NAJČISTEJŠIE EKOLOGICKÉ PALIVO  

Na rozdiel od anonymných lacnejších brikiet neznámeho pôvodu vyrábame pre Vás EKOBRIKETY LES zo suchých, čistých pilín a hoblín z drevárskej prvovýroby, bez akýchkoľvek chemických prídavných látok, spojív, farieb, lakov a iných neprípustných prímesí.
 

2.  GARANTOVANÁ VYSOKÁ  VÝHREVNOSŤ 18,5 MJ/kg(d)  

Vysoká výhrevnosť sa  dosahuje veľmi nízkym obsahom vody v drevnej biomase určenej na lisovanie a to strojovým sušením vždy pod hranicu 10%. Pre porovnanie s čerstvým drevom – toto má podľa ročného obdobia výrubu vlhkosť až 50% a výhrevnosť len 7,5 - 8,1 MJ/kg. Pri dvojročnom sušení na slniečku a pod strechou vyschne najviac na 20 %, čím sa vylepší jeho výhrevnosť na konečných 15,3 -  15,9 MJ/kg. V praxi sa ale úplne bežne sa na jar rúbe - na jeseň kúri a  vtedy je pravdepodobná vlhkosť palivového dreva 30% a maximálna výhrevnosť len 12,18 MJ/kg.
 

3.  NAJDLHŠIA DOBA HORENIA 

Čistá drevná biomasa je lisovaná do valcových brikiet pod najvyšším možným tlakom až 1.800 atmosfér, čím sa bežne docieli až trojnásobok mernej hmotnosti v porovnaní so smrekovým drevom a preto naše EKOBRIKETY horia až 3 x dlhšie. Vďaka tomu je teplo z EKOBRIKIET v ohnisku uvoľňované pomalšie a s väčšou účinnosťou.
 

4.  NAJNIŽŠÍ  OBSAH  POPOLA 

Drevené EKOBRIKETY LES pre Vás vyrábame pokiaľ možno z pilín z odkôrneného dreva bez stromovej kôry a nečistôt, čím docieľujeme minimálny obsah zvyškového popola v rozmedzí 1,8 % až 0,28 %.
 

5.  MINERÁLNE  HNOJIVO  DO ZÁHRADKY 

Popol z drevených brikiet obsahuje rastlinné živiny a na rozdiel od popola hnedouhoľného sa v ňom nenachádzajú ťažké kovy ani iné nebezpečné látky. Vďaka obsahu cenných minerálov z pôvodnej  suroviny je drevený popol výborné hnojivo do kompostu (v dávkach 3 až 5 kg na 1 m3 kompostu) alebo priamo do záhradky (pre záhradné plodiny v dávkach 0,5 až 2 kg na 10 m2).
Zastúpenie jednotlivých minerálov v popole je: 34 % vápnika, 8 % draslíka, 3 % fosforu, 5,5 % horčíka. Popol má alkalickú reakciu (pH 12), takže pôdu už nemusíte vápniť, ale pre 0 % dusíka je vhodné na jar dusíkom prihnojiť. Ako hnojivo je tento popol najvhodnejší pre drobné ovocie, plodovú zeleninu, cibuľoviny a okrasné rastliny. Nehodí sa na použitie pre kyslomilné rastliny.
 

6.  NAJMENEJ  AGRESÍVNE  SPALINY 

Spaliny zo suchých drevených brikiet nevytvárajú na rozdiel od mokrého dreva v ohnisku ani kyselinu mravčiu, ani kyselinu octovú, ktoré dokážu úplne zničiť ako šamotové výmurovky, tak aj kovové telesá ohniska. Podobne ničí kotle aj kyselina sírová vznikajúca pri spaľovaní sírnatých fosílnych palív, hlavne hnedého uhlia. Drevené brikety síru neobsahujú.
Jediným väčším plynom vznikajúcim pri horení drevených brikiet je CO2, ktorý ale v prírode rastliny premenia na kyslík a sacharidy potrebné pre rýchly rast novej biomasy. Tým je spaľovanie biomasy tzv. neutrálne, čiže neškodlivé pre zemskú atmosféru na rozdiel od fosílnych palív.
 

7.  NAJRÝCHLEJŠIE  AJ  NAJPOMALŠIE  KÚRENIE 

Vymrznutú horskú chalupu najrýchlejšie vykúrite drevenými EKOBRIKETAMI S DIEROU  uprostred, ktoré sú špeciálne určené pre tieto účely a rozhoria sa najrýchlejšie. 
Naopak najdlhšie kúrenie si užijete s EKOBRIKETAMI  PLNÝMI bez diery alebo s EKOBRIKETAMI  NOČNÝMI  vyrobenými zo stromovej kôry. Kôrové dokážu pri vykúrenej miestnosti a privretí prívodu vzduchu v ohnisku horieť a žeraviť 6 až 8 hodín. Nemusíte prikladať celú noc a predsa ráno ešte nájdete žeravé uhlíky v ohnisku.
 

8.  NAJISTEJŠÍ  ZDROJ  ENERGIE 

Drevená biomasa, z ktorej pre Vás EKOBRIKETY vyrábame, je prakticky jediným nevyčerpateľným zdrojom energie na planéte Zem. Každým rokom jej narastie rovnaké množstvo, ako sa jej spotrebuje.
 

9.  NAJSKLADNEJŠIE,  S  NAJMENŠÍM  OBJEMOM 

Drevené EKOBRIKETY LES Vám zaberú naozaj len minimálny priestor. Sú balené do skladných, 10 kg vážiacich balíčkov, s ktorými sa dobre manipuluje aj starším či fyzicky slabším osobám. Brikety zabalené do PE fólie Vám nezašpinia ani zaprášia Vašu kotolňu alebo byt tak, ako to dokáže uhlie.
 

10.  SLOVENSKÝ  VÝROBCA, ZÁRUKA DODÁVOK 

Spoločnosť LES, s.r.o. Trenčín EKOBRIKETY nielen predáva, ale aj vyrába. Sme slovenský výrobcadrevených brikiet s 18-ročnou tradíciou. Vysoký objem výroby spolu so budovaním siete firemných predajní po celej SR Vám garantuje ISTOTU DODÁVOK celý rok. 
 
 
zdroj: zc_biomac; pz_lestn